Groep 8

Dinsdag 10 november spelling (maakwerk samenstelling s + bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord).

Woensdag 11 november begrijpend lezen (maakwerk)

Donderdag 12 november Engels (toets woorden + grammatica)

Vrijdag 13 november taal (toets Woordenschattoets ). 

Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl