1e week deeltijdonderwijs

1e week deeltijdonderwijs

Vrijdag 15 mei 2020

Beste ouders, verzorgers. 

De eerste week deeltijdonderwijs zit erop. We waren blij om nagenoeg alle kinderen weer te kunnen begroeten en weer met ons vak en de leerlingen zelf aan de slag te kunnen gaan. 


Back to School

De halve klassen bleken een voordeel om te achterhalen hoe de vlag erbij hing qua niveau en welzijn. En dan zijn nogmaals complimenten op zijn plaats: de kinderen zijn rustig, relaxed en goed gedrild qua corona-regels. En wat we tot nu toe zien, is dat we qua kernvakken redelijk op schema zijn gebleven. Ook hebben we hele mooie positieve uitschieters gezien qua leerresultaten en hele mooie groei kunnen constateren qua persoonlijke ontwikkelingen. Dus het ouderrapport - ons ludieke bedankje - hebben we in een voorzienende blik terecht uitgedeeld! Nogmaals dank voor uw inzet! 


Deeltijdonderwijs tot 1 juni

De halve groepen, aangepaste bso-dagen en noodopvang plus het logistieke systeem van halen en brengen blijken goed te werken. We verwachten op de persconferentie van 20 mei meer te horen over continuering of aanpassingen van de corona-maatregelen in het basisonderwijs. Dit deeltijdonderwijs en de bijbehorende (nood)opvang zullen we in ieder geval tot 1 juni continueren.


Vrije dagen

Komende week is al Hemelvaart, dus donderdag 21 en vrijdag 22 mei is school gesloten. Bso en noodopvang zijn op Hemelvaartsdag gesloten, maar vrijdag 22 mei wel beschikbaar- bso aan te vragen via kindplanner en noodopvang via directie@cbsdegroenehoek.nl. 

Het weekend erop is het Pinksteren en zijn kinderen op maandag 1 juni (2e pinksterdag) vrij. Die dag is ook bso en noodopvang gesloten.


Rapporten en adviesgesprekken groep 7

Wij verwachten dat er vanuit de overheid en vanuit Un1ek richtlijnen zullen volgen over de leerlingrapporten voor het 2e semester van dit schooljaar en over de pre-adviezen voor leerlingen in groep 7. Zodra ik daar meer van weet kom ik hier bij u op terug. 


Musical

We gunnen de groepen 8 een leuk afscheid van hun schoolcarriere op DGH. Of dit met de gebruikelijke musical / afscheidsavond kan, hangt af van drie zaken: 

  • Of de overheid de groepen weer samen naar school laat gaan, zodat de leerlingen samen kunnen repeteren. 
  • Of er daadwerkelijk versoepeling is van samenkomsten van 30 naar 100 personen, zodat ouders ook als publiek aanwezig kunnen zijn.
  • Tijdstip wanneer deze maatregelen versoepeld worden en of er dan nog voldoende tijd resteert om te kunnen reperteren. 

Wij gaan er in ieder geval voor en hebben een aantal externe opties in de pijplijn om de musical te realiseren. Het gaat erom spannen! 


Tot slot

Ik wens u allemaal een goed weekend en tot volgende week! 


Namens het team van DGH

Susan Stolze. 


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075 (tijdelijk no: 06-25.16.96.50)

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl