Corona-update: Gezamenlijke lestijden!

Corona-update: Gezamenlijke lestijden!

Vrijdag 12 juni 2020

Beste ouders, verzorgers.

 

We zijn weer compleet! En dat hebben we gemerkt! Er was weer roering in school en de decibellen schoten regelmatig omhoog. Het bleek soms lastig weer op de billen te moeten zitten en het was soms  wennen aan iemand direct naast je. Ook voor leerkrachten was het weer wennen om na 11 weken zonder leerlingen of met een klasje van max 12 kinderen opeens weer klassen tot 31 kinderen in de pas te moeten krijgen. Maar hoe gezellig was het weer om alle vriendjes en vriendinnetjes te zien en met ze te spelen. En is hard geoefend als start voor de musical!  Kortom: we maken ons op voor de laatste periode!

 

Gezamenlijke starttijden!

We hebben gemerkt dat de gesplitste starttijden van 8.30 en 8.45u zeer onrustig is voor kinderen. Daarbij worden er al veel kinderen te vroeg afgeleverd – vooral bij de 8.45 groep -, waardoor een leerkracht soms 10 kinderen of meer tot wel 25minuten moest bezig houden voor de groep officieel start. Dit zorgde voor stuiterende kinderen en een onrustige start en zijn weerslag op de groep en leerkracht. 

De reden dat wij nog kozen voor het aanhouden van gesplitste starttijden, had te maken met de verkeerstromen in en rond het Dennendal.  We hebben een week de logistiek aangekeken en in overleg met de buurscholen hebben we deze geëvalueerd. We denken dat we op DGH weer gezamenlijke start- en sluitingstijden kunnen hanteren, zonder dat de verkeersstromen rondom DGH onverantwoord worden. Uitzondering hierop is de woensdag – waarbij de drukte aan de Weverskade niet alleen klachten van ouders gaf, maar zelfs klachten van de wijkagent. Ook dat hebben we besproken met de buurscholen en ook dat denken we het hoofd te kunnen bieden.

Dus vanaf a.s. maandag starten en sluiten we weer gezamenlijk – echter nog wel de verkorte tijden ivm (geen beschikbare) TSO.  

 

Vanaf a.s. maandag is het rooster voor ALLE leerlingen en ALLE GROEPEN daarom als volgt:

Ma, di, do, vr: 8.30-14.00u

Woensdag 8.30-12.30u. Let op: dit is een kwartiertje langer dan nu het geval is!!

Mocht dit rooster op korte termijn problemen geven, dan kunt u zich in de komende week bij de leerkracht of bij mij melden. Wij zijn flexibel en denken en helpen graag mee.

 

BSO

Onze BSO start dan ook om 14.00u (zonder meerkosten voor ouders) – en ook kinderen van BSO Djoj worden vanaf maandag om 14.00u opgehaald op de bekende plek op het grote schoolplein.

De kinderen van Bobbie werden al tijdelijk in een lokaal opgevangen door juf Annie en onze stagiaires, en dat zullen we tot de zomervakantie blijven doen – ook een kwartiertje eerder startend.

 

Continuering huidige logistiek

De verschillende ingangen blijven we wel gebruiken. Ik ga die niet herhalen, want dan sluipt er vast weer een fout (en hiermee onduidelijkheid) in. De groepen blijven allemaal de 4 zelfde ingangen gebruiken!

Let daarbij op: het wegbrengen van de groepen 4-6 gebeurt buiten de hekken van de Weverskade en het Dennendal, maar ophalen mag ivm spreiding van ouders ook op het plein. Dit om drukte op de Weverskade te ontlasten.

Nogmaals ophalen van groep ½c en 3 is bij de klimmuur.

Ophalen groep 4 en 5a: ouders kunnen in de pannakooi wachten

Groep 5b: ouders kunnen op het paadje achter het klimrek wachten

Groep 6 verwachten we dat kinderen met hun ouders een verzamelplek buiten de hekken kunnen afspreken.   

De groepen 7 en 8 verwachten we dat zij zelfstandig van en naar school komen.

 

TSO Enquête

Er zijn al vele reacties op de enquête over de TSO. Mocht u dat nog niet hebben ingevuld, wilt u dit dan nog doen? We zijn benieuwd naar uw mening. Tot en met a.s. zondag is de enquête in te vullen: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8dPBDz0Q2EmdIuLbTIZbj-VsTFvcdnFDtwuKgNvcmhRUNVFKMlU2NFZOREdVUFZJOFJTQk5NR0VQWC4u

 

 

Alternatieve rapporten

Eind van dit schooljaar zullen we geen reguliere rapporten verstrekken voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 i.v.m. afwezigheid van toets gegevens. In plaats daarvan ontvangen de kinderen een ‘alternatief’ DGH-Corona-rapport. Leerlingen zullen   een deel invullen en leerkrachten een ander deel. Leerlingen van groep 3 en 4 krijgen dit formulier volgende week mee naar huis. Wilt u dit svp samen met / voor uw kind invullen en in de envelop retourneren? Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

Geen wielen = geen heelys

Vanaf deze week waren de wieltjes op het schoolplein ivm drukte en veiligheid weer verboden. Hieraan is goed gehoor gegeven en buiten steps als vervoersmiddel, zijn er geen skateboards, skates of steps meer op het plein te vinden. Dank voor uw medewerking daarvoor.

Echter, geen wieltjes betekent echter ook heelys. We hebben deze week alweer 2 ongelukjes gehad met deze schoenen op wieltjes, dus tijdens pauzes mogen kinderen alleen naar buiten als de wieltjes uit hun schoenen zijn.  

 

Fietsen in vakken – niet aan de hekken!

In verband met diezelfde veiligheid vragen we u en uw kinderen ALLE fietsen in de vakken te parkeren en niet aan de hekken vastmaken om zo ruimte te maken voor halen en brengen van kleuters. Eventueel kunnen kinderen hun fiets buiten de hekken bij het Dennendal parkeren. Ook dank als u uw fiets zoveel mogelijk buiten de hekken parkeert – al is het maar voor eventjes halen of brengen.

 

Tot slot:

Het gezegd luidt: De laatste loodjes wegen het zwaarst. We zijn zeker nog niet bezig aan de laatste loodjes van de Corona-crisis, maar wel aan de laatste periode van dit schooljaar. We merken dat de rek er een beetje uit is. Bij de kinderen, bij u, bij ons. De vermoeidheid en stress van alle veranderingen en alle energie die we van elkaar hebben gevraagd en met elkaar hebben opgebracht, begint zijn tol te eisen. Na een hele positieve en respectvolle periode tijdens de lock down, merken we een kentering in begrip en in hoe er gereageerd wordt op elkaar.

Laten we een ding voorop stellen: we doen allemaal ons uiterste best om veilig en goed onderwijs te geven. Elke beslissing die voor de een gunstig is, kan echter ongunstig uitvallen voor de ander. En de een gaat anders om met regels dan de ander. Laten we juist in deze lastige periode het respect naar elkaar bewaren en elkaar net zo positief blijven benaderen als we in deze afgelopen periode hebben meegemaakt! Samen komen we er wel uit. Dank u wel daarvoor.

 

Namens het voltallige team van DGH, wens ik u een fijn, zonnig weekend!

Hartelijke groet

Susan Stolze

 


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075 (tijdelijk no: 06-25.16.96.50)

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl