Update informatie 26 juni 2020

Update informatie 26 juni 2020

Vrijdag 26 juni 2020

Beste ouders, verzorgers.

 

Na een tropische week staat er gelukkig een iets koeler weekend voor de deur. Op dagen als deze is ons karakteristieke gebouw zonder airco of goede ventilatie niet echt fijn voor les geven, zeker niet in de bovenlokalen. Gelukkig wisten de leerkrachten en pedagogisch medewerkers op de BSO op een creatieve manier met buitenspelletjes en buitenruimtes om te gaan om het voor iedereen behapbaar te houden.

Persconferentie: wel musical, maar nog geen ouders op schoolplein ivm 1,5m afstand.

Zoals u waarschijnlijk heeft vernomen is op de persconferentie van afgelopen woensdag verdere versoepeling van de Corona-maatregelen afgekondigd. Dit betekent onder andere dat we de musical live kunnen gaan opvoeren, omdat er per 1 juli in binnenruimtes tot 100 mensen samen mogen komen, mits op 1,5m afstand. Dus zal de afscheidsavond van de groepen 8 in de Immanuelkerk plaatsvinden (2 volwassenen per leerling). De ouders van groep 8 zijn geïnformeerd en de kinderen zijn des te harder aan het oefenen geslagen om het toch te doen slagen. En we zijn natuurlijk ontzettend blij en dankbaar dat we gebruik mogen maken van de kerk! Dat wil ik hier graag even benoemen.

We moeten echter wel 1,5m afstand blijven houden, dus het uitzwaaien van groep 8 laten we dit jaar achterwege.

 

Geen uitglijden groep 2

Normaal gesproken ‘glijden de kleuters hun kleuterperiode uit’ naar groep 3. Dit ritueel is altijd eind van het schooljaar in bijzijn van alle ouders op het schoolplein. Ivm de 1,5m regel gaat dit dit jaar niet door. Afhankelijk van de richtlijnen in het nieuwe schooljaar overwegen we om kleuters eventueel te laten ‘inglijden’. Daar komen we dan in de laatste week voor start van het nieuwe schooljaar op terug.

Overgang naar volgende groep / zitten blijven.

Dit jaar zullen alle kinderen bevorderd worden naar het volgende schooljaar. Vanuit Un1ek en de PO raad is het advies om komend jaar eventuele achterstanden weg te werken en alle kinderen over te laten gaan. Mocht er tijdens de rapportgesprekken in februari sprake zijn geweest van doublure, dan zal de leerkracht de ouders uitnodigen voor een gesprek op school om de voortgang van de leerling te bespreken. 

Rapporten & Rapportgesprekken

Eind van het schooljaar ontvangt uw kind uit groep 3-8 weer zijn of haar rapport. Over dit laatste half jaar zal een alternatief rapport gegeven worden, waarin geen meetbare resultaten zullen voorkomen. Op dinsdag 14 juli krijgen alle leerlingen van de groepen 3-7 hun rapport mee naar huis. De groepen 8 krijgen hun rapport definitief mee naar huis op de afscheidsavond en de kleuters ontvangen nog geen rapport.

Op donderdag 2 juli zullen wel eventuele oudergesprekken plaatsvinden als de leerkracht het nodig vindt om ouders over de ontwikkeling van hun kind te spreken. U ontvangt dan een uitnodiging. Heeft u een prangende vraag over de ontwikkeling of voortgang van uw kind, maar heeft u geen uitnodiging van de leerkracht ontvangen, dan kunt u per mail alsnog een verzoek doen aan de leerkracht voor een gesprek op 2 juli. De gesprekken kunnen met maximaal 2 ouders in school gehouden worden, maar mogen ook telefonisch of via MS Teams (via het account van uw kind).

Dag 1 van komend schooljaar willen we weer starten met de startgesprekken met ouders en leerlingen en de nieuwe leerkracht. Dit moment is vooral bedoeld om kinderen in een veilige setting kennis te laten maken met de nieuwe leerkracht(en). Maar zeker na deze bijzondere periode vinden wij het ook zeer waardevol om ook met ouders het gesprek aan te kunnen gaan.

Schoolmelk

Als laatste een (erg verlate) boodschap over schoolmelk. Omdat we eigenlijk een vakantieweek hadden, hebben we dit bij Campina afgemeld. Aangezien we altijd wat voorraad hebben, hebben we te laat gesignaleerd dat we geen nieuwe melk geleverd hebben gekregen. Wij verwachten a.s. dinsdag een nieuwe voorraad, maar geeft u svp uw kind extra drinken mee, indien zij normaliter schoolmelk hebben.

Tot slot

Ik wens iedereen een goed weekend, geniet van de rust en tot volgende week!

Namens het team van DGH

 

Susan Stolze


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075 (tijdelijk no: 06-25.16.96.50)

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl