Aanvullende Corona-besluiten

Aanvullende Corona-besluiten

Woensdag 9 september 2020

Beste ouders, verzorgers.

 

Bijgaand informeer ik u over een aantal onderwerpen die in verband met Corona-maatregelen gewijzigd zijn of extra toelichting behoeven.

 

Schoolreisjes verzet

De schoolreisjes worden veiligheidshalve toch verschoven naar het einde van dit schooljaar. Zo hoeven we geen onnodig beroep te doen op veel ouders, die ook nog eens samen in een bus moeten.

De groepen 1 t/m 7 gaan op vrijdag 18 juni 2021 op schoolreisje.

Groep 8 gaat als afsluiting van hun schoolcarrière op vrijdag 9 juli 2021 op schoolreisje naar de Efteling.

 

Schoolkamp groep 8

Het schoolkamp voor groep 8, gepland in de week voor de herfstvakantie, gaat wel door. Wij zijn van mening dat het kamphuis en kampterrein voldoende ruimte en mogelijkheden bieden aan volwassenen (ouders en teamleden) om het kamp veilig te kunnen organiseren. En er werd al gezamenlijk van en naar de plek van bestemming gefietst, dus ; it giet oan!

Van woensdagochtend 14 oktober tot vrijdagmiddag 16 oktober 2020 vindt het kamp plaats. De leerkracht van groep 8 informeert de groepsouders hier binnenkort verder over.

 

Informatieavond 22 sept 19.00u in de Immanuelkerk.

We vinden het belangrijk om met u het schooljaar te starten en dit schooljaar, inclusief 5-gelijk-dagen-pilot toe te lichten. Daarom hebben we ervoor gekozen om het algemene deel van de informatieavond wel live te organiseren (en niet via webinar). Daarom wordt de avond in de Immanuelkerk gehouden. Hier kunnen conform kerk-protocol tot maximaal 140 personen op veilige afstand aanwezig zijn. U ontvangt hiervoor nog een aparte link waarbij u zich moet aanmelden. Zonder aanmelding bent u helaas niet welkom. En uiteraard bent u gezond, etc….

Zijn er meer dan 140 aanmeldingen, dan zal aansluitend een tweede sessie plaatsvinden. We vragen echter om per huishouden 1 ouder te sturen. We denken dat de eerste sessie om 19.00u dan volstaat.

Normaal gesproken vindt aansluitend een inloop plaats in de groepen 4 t/m 7 en een informatieavond in de groepen ½, 3 en 8. Dit heeft alles te maken met het verschil in werkwijze in de betreffende groep en informatiebehoefte van ouders die in deze groepen doorgaans aanwezig is. Dit gedeelte zal echter apart en per groep op school worden georganiseerd - uiteraard veilig conform regels en richtlijnen. De leerkrachten van de groepen ½, 2/3, 3 en 8 zullen u hiervoor apart uitnodigen.

 

Hoe om te gaan met ziekte en uitval ?

Over deze vraag zijn deze week kaders vanuit Un1ek gekomen, dus u ontvangt komende week het beleid, dat wij hierop hebben ontwikkeld voor DGH. Dit zal eveneens ter sprake komen op de informatieavond van 22 september 20.

 

Ik kies voor sport & cultuur

Gelukkig heeft gemeente Maassluis nagenoeg alle sport- en cultuurinstellingen weer geopend. Bijgaand vindt u de flyer ‘Ik Kies voor Sport & Cultuur”, waarin kinderen weer laagdrempelig met verschillende sporten kennis kunnen maken. Vanaf a.s. dinsdag 15 september kunt u weer via de sites kiesvoorsportmaassluis.nl en via kiesvoorcultuurmaassluis.nl voor uw kind inschrijven.

 

Namens het team, hoop ik u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet  

Susan Stolze

 


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl