Goedkeuring 5 gelijke dagen model

Goedkeuring 5 gelijke dagen model

Donderdag 15 oktober 2020

Beste ouders, verzorgers.

 

Goedkeuring 5 gelijke dagen model

Hierbij informeer ik u, dat we vanuit het College van Bestuur van Un1ek de officiële goedkeuring hebben om met De Groene Hoek over te gaan naar het 5 gelijke dagen model.

Omdat hier ook officiële handelingen mee gemoeid zijn, zowel op locatieniveau, stichtingsniveau en richting onderwijsinspectie, is de officiële ingangsdatum 1 januari 2021 (12 weken na aanvraag).

 

Aanpassing BSO contracten

De BSO contracten zullen komende periode worden aangepast. Per gezin wordt u over de wijziging geïnformeerd. Vergeet u niet om de wijziging door te voeren bij toeslagen.nl?

Indien u hier hulp bij wilt hebben, kunt u zich richten tot onze manager kinderopvang, Mary Rutter (mary@cbsdegroenehoek.nl). Indien meerdere ouders geholpen willen worden met het wijzigen van de toeslagen, kunnen we hier een (digitale) inloopspreekuur voor organiseren. Tot 3 maanden na de wijziging kunnen toeslagen nog veranderd worden. 

 

Per 1 november einde ‘noodopvang’ tot 14.45u

Zoals reeds eerder aangegeven zullen we per 1/11/20 stoppen met de extra noodopvang op DGH na schooltijd. Per 1 november haalt ook BSO Bobbie de kinderen weer zelf op van DGH. Om 14.00u worden de kinderen vanaf de oude verzamelplek op het schoolplein (bij de klimmuur) opgewacht. De eerste week na de herfstvakantie (26-30 oktober ‘20) is dus de laatste week van de extra noodopvang. Houdt u hier svp rekening mee!

 

Naschoolse sport

Op suggestie van een aantal ouders tijdens de informatieavond, kunnen we u melden, dat we aan de slag zijn qua beweging en qua naschools aanbod.

Iedere vrijdagmiddag is allereerst van 14.00-15.00u sportinstuif op ons schoolplein. Kinderen kunnen vrijblijvend meedoen. Ze kunnen na school in de pannakooi wachten. Deze sportactiviteiten wordt georganiseerd door Welzijn E25.

Daarbij is er de wekelijkse sportinstuif, ook georganiseerd door WelzijnE25. Dit is normaliter woensdagen van 13.30-15.00u in de Olympiahal (en ’s zomers bij Excelsior). We hebben alvast geregeld dat kinderen van DGH op woensdag ook nog later mogen instromen. De vraag ligt nu bij de gemeente of de Olypiahal langer beschikbaar is, zodat deze activiteit tot 15.30u kan worden verlengd. Hierover later meer.

Tot slot kan ik u melden, dat de input vanuit de ouderenquête ook geagendeerd staat op de volgende vergadering van de IKC-raad.

 

Mede namens de IKC-raad en het team van DGH hoop ik u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet

Susan Stolze

 


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl