Vrijwillige Ouderbijdrage 2020-2021

Vrijwillige Ouderbijdrage 2020-2021

Dinsdag 3 november 2020

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Vandaag krijgt u van ons een verzoek tot betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Zoals eerder vermeld in ons nieuwsbericht van 30 september, gaat betaling van de ouderbijdrage voortaan digitaal. U ontvangt een e-mail van Schoolkassa met daarin een betalingsverzoek.

In verband met overgang naar het 5-gelijke dagen model zijn de verplichte jaarlijkse kosten van de TSO komen te vervallen. Wij vragen u dus alleen de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Dit jaar is in overleg met de IKC-raad de ouderbijdrage opnieuw vastgesteld op 55,00 euro per kind per jaar.

Op veler verzoek volgt hieronder de specificatie van de opbouw hiervan. Let op: dit betreft een budget indicatie per leerling. De begroting wordt per schooljaar vooraf door de IKC-raad goedgekeurd.

Schoolreisje: € 25,00 (totaal budget om alle schoolreisjes te financieren. Kleuterattracties zijn doorgaans goedkoper en dichterbij dan pretparkenbezoeken van bovenbouwgroepen. 1x per schoolcarrière (groep 8) gaat het schoolreisje naar de Efteling).

Sinterklaas € 7,00 (hiervan ontvangen alle kinderen van DGH een klein cadeautje in hun schoen, alle kinderen uit de groepen 1 t/m 4 een cadeau van de sint op 5 december en worden alle kosten betaald voor inhuur van sint en pieten, snoepgoed en kosten voor het inhalen van Sint op 5 dec etc.)

Kerstviering € 2,50 (hier worden de kosten voor huur van de kerk of de kerstborrel voor ouders op DGH van betaald en evt. kosten voor het kerstverhaal in de kerk of kuil).

Paasviering € 2,50 (hier wordt een paasontbijt in alle groepen van betaald en evt. kosten voor het paasverhaal in de kuil).

Eindfeest/Overige festiviteiten € 3,50 (hier worden o.a. de ijsjes en een patatje voor de kinderen op meester & juffen dag van betaald. Maar zijn ook bijvoorbeeld attenties betaald en busvervoer naar de KNVB te Zeist, toen de Meiden in groep 8 Nederlands Kampioen schoolvoetbal werden).  

Afscheid groep 8 € 5,00 (hier worden inkoop/kosten van de musical, kosten eindfeest & borrel voor ouders en huur van kerk/ extra stoelen / afscheidscadeautje voor groep 8 leerlingen van gekocht).

Koningsspelen & sporttoernooien € 3,00 (hier van worden o.a. inhuur van spelmaterialen, huur van excelsior-terrein en flesjes water & zakjes chips tijdens toernooien van betaald.

Kinderboekenweek € 0,50 (hiervan kunnen alle groepen een voorleesboek in het thema voor  aanschaffen)

Aankleding lokalen en algemene ruimtes bij festiviteiten € 2,50 (jaarlijks aanschaf van versieringen voor kerst, sint, pasen, meester & juffen dag, etc.).

Aanvulling klassenbudget € 1,50 (alle groepen ontvangen per jaar een klein budget om door de leerkracht naar eigen inzicht uit te geven).

Onvoorzien € 2,00 (Onvoorziene kosten zijn zoals afgelopen jaar veel extra kosten i.v.m. Corona).

Wij hopen dat u ons dit jaar weer helpt om de kinderen een fijn schooljaar te geven met behulp van de activiteiten. Want het credo van de Ouderraad is altijd: School zorgt voor goed onderwijs, maar de ouderraad zorgt voor de leuke herinneringen van kinderen.

Dan kunnen we ondanks de moeilijke tijden leuke dingen voor de kinderen blijven organiseren.

 

Met vriendelijke groet, namens de ouderraad,

Susan Stolze

 


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl