Thuisonderwijs update 17 december 2020

Thuisonderwijs update 17 december 2020

Donderdag 17 december 2020

Beste ouders, verzorgers

 

Graag informeer ik u verder over het afstandsonderwijs.

Online lessen

De Groene Hoek, Un1ek, maar zelfs alle besturen in de regio hebben zich deze lockdown gecommitteerd om online les geven.  De vorige lockdown heeft duidelijk gemaakt dat school meer is dan cognitie vergaren. Juist de sociale functie voor de ontwikkeling van kinderen is groot. Zeker in het kader van kansenongelijkheid. Deze lockdown ligt de focus ook op sociaal contact en dienen wij dagelijks contactmomenten met leerlingen te hebben. Geen dagelijks contact betekent direct bezoek van leerplicht.

 

Hoe zie online les eruit?

Online lesgeven betekent met een device inloggen en digitaal de lessen / instructies van de leerkracht volgen. Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag met (digitaal) huiswerk en waar mogelijk is (digitale) controle over het gemaakte werk. Van u wordt alleen verwacht dat u de kinderen achter een scherm zet en zorgt voor bijbehorende juiste schriften of boeken.

Dit is anders dan de vorige keer, waar u als ouders de lessen moest verzorgen met hulp van ons. Dit keer zullen er ook geen instructiefilmpjes zijn, maar worden de instructies live via de computer gegeven. De instructies zijn dus ook niet na te kijken op een ander moment. Maar als team zorgen wij weer voor de lessen en instructies, dus we verwachten dat u naast uw kinderen aan het werk kan. De koptelefoons zijn meegegeven!

 

Vaste inbel momenten

Dagelijks hebben we 2 online instructiemomenten en 1 vragenmoment. Dit hebben we gedaan rekening houdend met een gemiddelde werkdag.

-Start 1e instructie om 8.30u, zodat u zelf daarna aan het werk kunt.

-10.30u 2e instructie groep 3-8

-Vragenmoment of 2e kleutermoment om 12.30u (in /na uw lunchpauze).

We begrijpen dat het lastig kan zijn om dit te combineren met uw werk, maar ook wij moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen in het belang van uw kind.  

 

Testmoment ICT

Morgen (vrijdag 18 dec 20) om 9.00u is een testmoment om in te bellen in de groep van uw kind.

Het chromebook dient opgestart te worden, verbonden met uw wifi en vervolgens gaat uw kind naar https://portal.zuluconnect.net/

Na het inloggen met de eigen inlogcode (dinsdag meegegeven) ziet ieder kind een ‘Tegel’ om in te bellen. Daar klikt u op en daarna ziet elke leerling zijn/haar eigen leerkracht(en). Laat uw kind dit vooral zelf doen, zodat zij uw hulp daarna niet meer nodig hebben. Ook op school doen alle leerlingen vanaf groep 3 dit zelfstandig.

Mochten er problemen met inloggen zijn, dan kunt u zich richten tot ict@cbsdegroenehoek.nl. Graag telefoonnummer vermelden waarop u bereikbaar bent. Morgenochtend zit een ict-helpdesk klaar.

 

Tot slot

Dank intussen voor de vele steunbetuigingen die we intussen hebben mogen ontvangen. Dat doet ons goed, en kunnen we ook zeker gebruiken. Want ook wij zijn zeker niet blij met deze 2e lockdown, wat dit doet voor kinderen en wat het weer van ons vraagt aan flexibiliteit, organisatie, ICT-injectie, noodopvang en vooral energie! 

Hierbij bedanken we u vooraf voor uw inzet, medewerking en flexibiliteit.

 

Met vriendelijke groet

Namens het team van DGH

Susan Stolze


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl