Informatie mbt noodopvang

Informatie mbt noodopvang

Donderdag 17 december 2020

Beste ouders, verzorgers.

 

Graag informeer ik u over de stand van zaken mbt de noodopvang.

 

Noodopvang tijdens en na de kerstvakantie

U kunt alleen gebruik maken van Noodopvang tijdens de vakantie indien u al vakantieopvang zou afnemen bij Un1ek / DGH en indien u werkzaam bent in de cruciale sector.

Na de kerstopvang is noodopvang alleen tijdens schooltijden, dus van 8.30-14.00u. Heeft u al een VSO of BSO contract op DGH, en werkt u in een cruciale sector, dan is verlengde noodopvang mogelijk (7.30-8.30 en/of 14.00-18.30u).

Heeft u voor uw kind(eren) een contract bij een andere opvangorganisatie (Djoj, Bobby) dan kunt u daar noodopvang tijdens VSO/BSO-uren aanvragen. Bij Djoj kan dit telefonisch, bij Bobby kunt u via de ouderportal voor morgen 12.00u een inschrijfformulier invullen.  

 

Bevestiging Noodopvang

Alle aanvragen voor noodopvang die via het officiële formulier van Un1ek zijn gedaan, zijn nagebeld en mondeling bevestigd door onze manager kinderopvang. Heeft u nog niemand gesproken, dan heeft u een oproep gemist en verzoek ik u morgen tussen 10.00-12.00u zelf te bellen naar 06-1550.8433 (Mary Rutter).

 

Meenemen: eten, drinken, chromebook & boeken

Noodopvang is een vorm van onderwijs, dus u dient zelf eten en drinken mee te geven aan de kinderen voor alle pauzes.

Daarbij volgen de kinderen tijdens de noodopvang gewoon het digitale lesprogramma van hun eigen groep, dus moeten chromebook en lesmateriaal mee. Op school zijn geen reserve devices meer beschikbaar.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens iedereen alvast fijne feestdagen.

Mary Rutter


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl