Afspraken noodopvang

Vrijdag 18 december 2020

Beste ouders, verzorgers,

Sinds afgelopen woensdag zijn onze locaties gesloten en bieden wij noodopvang. Graag zetten wij voor u nog even duidelijk op een rijtje wat dit inhoudt en wat de afspraken zijn.

Hieronder eerst een aantal punten ter verduidelijking van wat noodopvang inhoudt en wat dit verder voor u betekent:

· Noodopvang is er in eerste instantie voor ouders die beiden in een cruciale beroepsgroep werken. Het is dan niet mogelijk voor de ouders om zelf de kinderen op te vangen.

· Daarnaast is het voor gezinnen waarin één ouder in een cruciale beroepsgroep werkzaam is en daarbij de andere ouder niet in staat is om de kinderen zelf op te vangen. In elk geval moet daar waar één van beide ouders in de cruciale sector werkt, de ander er alles aan doen om de kinderen zelf op te vangen. Pas als dat echt niet lukt, kan een beroep gedaan worden op de noodopvang.

Met betrekking tot halen en brengen gelden een aantal aangepaste afspraken aangezien we geen reguliere opvang bieden maar noodopvang. Deze afspraken zijn afwijkend/iets strenger dan normaal om de noodopvang te kunnen blijven organiseren voor hen die dit hard nodig hebben:

· Het uitgangspunt is dat de noodopvang er is om kinderen op te vangen gedurende de tijd dat de ouders werken. Dit betekent dat u uw kind(eren) op komt halen, zodra één van de ouders/verzorgers klaar is. Dit is dus anders dan de normale opvang, waar u uw kind(eren) pas ophaalt aan het einde van de dag.

· Andersom geldt hetzelfde en brengt u uw kind(eren) pas als u zelf naar het werk gaat. Heeft u bijvoorbeeld een middag- of avonddienst, dan brengt u uw kind(eren) pas als deze dienst begint en niet al in de ochtend.

· Heeft u nachtdienst gehad, haal uw kind(eren) dan op, zodra u dit mogelijk is.

· Noodopvang buiten de schooltijden is alleen beschikbaar op de dagen die contractueel zijn vastgelegd.

· Extra opvang; Alleen als beide ouders recht hebben op noodopvang én extra worden ingezet op hun werk, mag extra opvang (dus buiten de contractdagen) aangevraagd worden. Deze extra dag wordt dan wel doorbelast met een factuur. Ouders kunnen deze extra dag dan ook gecompenseerd krijgen.

· Ruilen;  Wanneer beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken en de werkgevers vragen om op een andere dag te komen werken, kan een ruilverzoek gedaan worden.

· Afwezig gemeld; Alle kinderen zijn gedurende de periode van 16 december t/m 17 januari in Kindplanner afgemeld. Wij houden op de locatie apart bij welke kinderen gebruik maken van de noodopvang. En wij registreren de extra opvang. Ruildagen worden niet geregistreerd. Wij gaan ervan uit dat de kinderen die van de noodopvang gebruik maken en die al eerder afgemeld waren in de vakantieweken, ook bij de noodopvang afwezig zijn.

De noodopvang in kerstvakantie vindt plaats op Kindertuin. U hoeft geen eten en drinken mee te geven. Vanaf 4 januari dient u uw kind(eren) wél eten en drinken mee te geven als u gebruik maakt van de noodopvang tijdens schooltijd.

Voor nu wens ik alle kinderen en ouders een hele fijne kerst en oud en nieuw in deze bijzondere tijd....

Een warme groet,

Mary Rutter

 


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl