Update cohort-quarantaine.

Update cohort-quarantaine.

Woensdag 31 maart 2021

Beste ouders, verzogers. 

 

Allereerst dank voor uw begrip en dank voor de vele mailtjes die we als hart onder de riem hebben mogen ontvangen. Ook wij vinden de cohort-quarantaine een monsterlijke maatregel, waar we helaas mee te dealen hebben. Eigenlijk maken we daarbij keuzes, die vallen onder de categorie 'best-of worst-options', want regulier onderwijs is wat wij willen geven. 

Er zijn wel een aantal vragen en suggesties, die ik hierbij graag toelicht. En aangezien het ook broertjes en zusjes betreft, maar er ook vragen vanuit andere groepen zijn gekomen, stuur ik dit algemene bericht. 

Heeft u geen kinderen in groep 1/2a, 1/2b, 1/2c of 2/3 dan kunt u dit bericht overslaan. 

 

Grote cohorten

Ik neem u graag mee in de keuze voor de grote cohorten. Dat wij hiervoor gekozen hebben heeft een aantal redenen. 

  1. Ondersteuning

Allereerst vanuit onderwijskundig oogpunt willen wij graag weer zo goed mogelijk onderwijs geven. De 'achterstanden' waar iedereen het over heeft, vallen op DGH over het algemeen mee, maar juist individuele kinderen hebben soms hiaten opgelopen of hebben weer moeite met leren in de groepen. Om extra ondersteuning in kleine groepjes of 1-op-1 te kunnen bieden, zetten we onderwijsassistenten, stagiaires en boventallige teamleden in. Als we dat per klein cohort zouden doen, kunnen we niet de ondersteuning aan alle kinderen bieden,  die dit wel nodig hebben. In deze grotere cohorten kan dat dagelijks.

Ook kunnen we met deze cohorten groeps-doorbroken lessen geven aan alle groep 1 en groep 2 kinderen apart, zodat alle kinderen op hun eigen niveau aan de slag kunnen. Dit gebeurt in kleine groepjes, waardoor eventuele extra hulpvragen direct zichtbaar worden en direct aan gewerkt kan worden. En hierdoor heeft groep 3 (van 2/3) de tijd om het reguliere programma te draaien en kunnen we toewerken aan alle leervoorwaarden voor kleuters om over te gaan naar groep 3.

Maar ook bijvoorbeeld het extra leesprogramma BOUW, wat in groep 2, 3 en 4 ingezet wordt voor extra leesbegeleiding, zorgt voor uitdagingen. Juist een bovengemiddeld aantal kinderen heeft extra leesbegeleiding nodig, maar dit wordt normaal gesproken dagelijks door groep 8 leerlingen begeleid. Dit kan nu niet door leerlingen uit een ander cohort gedaan worden. Door het organiseren in grotere cohorten kunnen onderwijsassistenten het voor alle kinderen oppakken en kunnen zoveel mogelijk kinderen weer de aandacht en ondersteuning krijgen, die ze nodig hebben. 

Niet alleen de overheid en stichting Un1ek vraagt dit ook van ons - ook u als ouder bent bezorgd en vraagt om extra aandacht voor uw kind. Goed onderwijs bieden is een van de belangrijkste redenen voor deze grote cohorten, omdat we dat op deze manier kunnen bieden. 

  1. Ruimtetekort

Ten tweede hebben we op DGH een schromelijk ruimtetekort. Dat merken we in wachtlijsten, maar ook in beperkte vrije ruimtes en gebruik van bijv. gezamenlijke toiletten en deuren / gangen. Ook hier hebben we gekeken wat haalbaar is voor kinderen en teamleden om het werkbaar te houden. Gebruik van gezamenlijke toiletten en deuren was een tweede doorslaggevende reden, want hoge nood bij kinderen laat zich moeilijk regulieren. 

  1. Te klein schoolplein

Als laatste hebben we ook een te klein schoolplein voor het aantal leerlingen dat wij op school hebben. Zeker omdat een groot aantal vierkante meters wel meetellen als schoolplein, maar in de praktijk gebruikt worden als fietsenstalling en toegangsroute. Om in cohorten te kunnen pauzeren (kleine en grote pauzes), blijft er weinig tijd in het rooster over. En kinderen om 11.00u laten lunchen heeft ook weinig zin. Zeker nu het buitengymmen ook op het schoolplein plaatsvindt, is het schoolplein een bottleneck. 

 

Achterstand in motorische ontwikkeling

In tegenstelling tot de cognitieve ontwikkeling die redelijk op orde is op DGH, is juist op gebied van sporten, bewegen en motorische ontwikkeling bij heel veel kinderen sprake van achterstand. Dat komt natuurlijk doordat veel kinderen de afgelopen maanden teveel binnen zijn gebleven. En als ze beweging deden, was het vaak wandelen of een speeltuin. Variatie in sporten is nauwelijks aangeboden, ook omdat bijvoorbeeld alle binnensporten als dansen, turnen, zwemmen en judo geen doorgang vonden. We hebben afgelopen weken een bovengemiddeld aantal incidentjes gezien als valpartijtjes, bulten, schrammen en andere ongelukjes, doordat kinderen bewegen (in grote groepen) zijn ontwend.  

Motorische achterstanden hoor je niemand van de overheid over, maar juist dat signaleren wij op DGH en vinden we juist nu belangrijk om op te pakken. Ook omdat het bewezen helpt bij de psychische en sociale ontwikkeling en groepsvorming. Dus de beschikbare schoolpleintijd wordt juist ook gereserveerd om weer extra met elkaar buiten te spelen. Onze EHBO-kist met pleisters hebben we opnieuw aangevuld, maar op deze manier hebben kinderen voldoende buitenspeeltijd. 

Om bovenstaande redenen blijven we ook bij ons besluit voor de huidige, grotere cohorten. 

 

Cohort 2/3 bij kleuters. 

Voortschrijdend inzicht heeft ons doen besluiten om groep 2/3 twee weken na de lockdown van cohort te wisselen. Daar waar ze eerst op basis van logistiek bij groep 3 en 4 ingedeeld waren, is gebleken dat we de samenwerking met en gebruik maken van de organisatie van het kleutercohort teveel misten, om het onderwijs in groep 2/3 goed te kunnen organiseren. 

Daarom zijn alle kinderen van groep 2/3 toegevoegd aan het cohort van de kleuters. De groepsgrootte van dit cohort lijkt groot, maar blijft nagenoeg hetzelfde als huidige cohort met groep 3 en 4. Dit komt omdat de huidige kleuterklassen komende maanden nog nieuwe kleuters verwachten, waardoor de groepsgroottes van de kleutergroepen nog relatief beperkt zijn qua omvang. Ouders van groep 2/3 zijn daar wel over geïnformeerd, de kleutergroepen helaas niet. Excuses daarvoor. 

 

Online lessen 

De keuze om naar 10 dagen online lessen over te gaan heeft ook alles met onderwijskundige voortgang te maken. 

We hebben geleerd uit de vorige cohort-quarantaine van groep 6a, 6b en 7, dat het te onzeker is voor leerkrachten en leerlingen om uit te gaan van 5 dagen quarantaine, testen en terug naar school. De realiteit bleek dat dit onwerkbaar is, aangezien er pas op dag 6 getest kan worden, maar deze dag de GGD soms al vol zit en dus uitgeweken wordt naar testen op dag 7. En omdat kinderen vaak geen digid hebben, wordt de uitslag vanuit de GGD doorgebeld, wat tot 48u kan duren. Dus op dag 7 of 8, soms zelfs 9 komt de uitslag, maar die kinderen en hun ouders zitten wel thuis, zonder goed onderwijs. Online en fysiek les combineren is namelijk geen doen. Afgelopen cohort-quarantaine hebben we nagenoeg 1,5 week onderwijstijd weggegooid. We hebben alleen leerstof herhaald of eventuele instructies terug op school opneiuw moeten aanbieden. In de praktijk komt "na 5 dagen terug naar school " het onderwijs niet ten goede. 

Daarbij bestaat ook het serieuze risico dat een van de leerkracht(en) positief getest is en dus pas aan het eind van dag 6 horen dat zij niet naar school kunnen om les te geven. We hebben ivm cohorten geen vervanging beschikbaar, dus is het dan alsnog online lessen, echter zonder voorbereiding. In het geval van de quarantaine in een van de bovenbouwgroepen kon ik om 21.30u ouders alsnog vertellen dat ze de kinderen alsnog thuis moesten houden. Voor u is het prettiger direct te weten waar u aan toe bent. Dan kunt u in ieder geval plannen en organiseren. 

 

Alleen online les

Daarom gaan we nu voor dit cohort over naar online lessen de komende 10 dagen. Dus nee, ook al worden kinderen na 5 dagen negatief getest, dan nog bieden we komende week alleen online lessen aan. Alle kinderen  uit dit cohort (1/2a, 1/2b, 1/2c en 2/3) hebben dus tot van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 april 2021 online les conform de lockdown.

Dit is ook afgestemd met en met goedkeuring van de (oudergeleding) van de IKC-raad, omdat ook zij inzien dat dit wel het beste bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs onder uitzonderlijke omstandigheden.  

 

Na 5 dagen testen?

Niet alle ouders willen hun kinderen laten testen - en dat is ieder goedrecht. Echter, dat betekent volgens de richtlijnen van de overheid dat een kind 10 dagen niet in contact mag komen met anderen om besmetting te voorkomen. 

Als ze na 5 dagen wel testen en negatief zijn, kunnen ze wel weer buiten en met vriendjes / vriendinnetjes spelen of bij oma op bezoek. Dat is aan u ouders. Het blijft echter wel online les tot en met vrijdag 9 april. Met negatieve test kunnen kinderen evt ook gebruik maken van noodopvang. 

 

Noodopvang

Ouders die door deze maatregel in de knel komen ivm vitale beroepen, kunnen NA DE EERSTE 5 DAGEN QUARANTAINE volgende week wel gebruik maken van noodopvang tijdens schooltijd (en VSO/BSO indien al toestemming van Mary Rutter). ECHTER, kinderen zijn dan alleen welkom indien zij na 5 dagen negatief getest. 

Aanvragen voor noodopvang kunt u via uw leerkracht UITERLIJK MORGEN opgeven. Dan kunnen we dat voor volgende week regelen.

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid en gezamenlijke lasten

Zoals ik gisteren schreef, is dit model werkbaar, als iedereen zich wel aan de regels houdt. Want niet alleen u, ook wij hebben hier last van. Er zijn alleen al 10 teamleden die ook getest en in quarantaine moeten, dus die er net zoveel last van hebben als u. En de hoeveelheid extra werk die het kost - keer op keer - is ook buitenproportioneel. 

En ja, wij vragen wel uw extra medewerking in dezen, maar helaas vraagt de overheid van ons om binnen de knellende, bijna onwerkbare kaders toch les te geven. Dat doen we op een verantwoorde manier en dat doen we om alle kinderen verder te helpen ontwikkelen, ondanks juist risico op besmetting van teamleden. Echter, het kan zijn dat we extra gebruik moeten maken van u als vangnet, zoals in dit geval. Onze dank, maar vooral van uw kind(eren) daarvoor is groot. 

 

Fijne paasdagen!

Als laatste spreek ik namens het hele team van DGH dat wij hopen dat u wel fijne paasdagen heeft en kunt genieten van elkaar en de vrije tijd! We hebben vandaag zowel fysiek in de kuil als online pasen gevierd - het was een fijne viering samen! Fijne paasdagen voor u en uw gezin! 

Susan Stolze 


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl