Vreedzame school

Vreedzame school

Woensdag 31 maart 2021

Beste ouders, 

Na de lange lockdown, zijn we weer een aantal weken met elkaar op school. De afgelopen weken hebben we extra ingezet op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij gebruiken hier o.a. de methode van De Vreedzame school voor.

Deze periode hebben we gewerkt aan blok 4: We hebben hart voor elkaar.

Gevoelens staan in dit blok centraal. Er worden onder andere twee belangrijke vaardigheden voor conflictoplossing geleerd: je eigen gevoelens herkennen en erover kunnen vertellen, en het erkennen en accepteren van de gevoelens van een ander.

We weten dat het uiten van gevoelens en versterken van empathie bijdragen aan soepelere en meer harmonieuze relaties in de school en in latere leven. Daarom is het voor iedereen goed om gevoelens te kennen en te kunnen benoemen. 

Aan het einde van elk blok willen we u een impressie geven en deze keer is groep 7 aan de beurt. 

Groep 7 heeft dit blok gewerkt met een gevoelskring. Deze kring geeft de kinderen de gelegenheid om gevoelens te benoemen. Het is een kringgesprek waarbij iedereen naar behoefte kan vertellen wat hem/haar deze week heeft geraakt: geërgerd, gefrustreerd, boos of verdrietig heeft gemaakt. Problemen die niet goed zijn opgelost kunnen in de kring worden besproken. Er kwamen mooie verhalen over bijv. het gevoel gepest te worden naar voren. Door dit te bespreken kwam er meer begrip voor elkaar. Uiteraard worden in de gevoelskring ook positieve gevoelens gedeeld. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Expertiseteam SEO


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl