Staking woensdag 6 november 2019

Staking woensdag 6 november 2019

Dinsdag 29 oktober 2019

Beste ouders, verzorgers.

Hierbij informeren we u dat ook het team van De Groene Hoek heeft aangegeven volgende week woensdag 6 november te willen staken. Helaas hebben eerdere stakingen nog niet geleid tot enige prioriteit vanuit de overheid voor de problematieken in de onderwijssector. De salarissen van basisschoolleerkrachten zijn nog niet gelijk getrokken aan de salarissen van middelbare school-docenten, ondanks de gelijke vooropleiding. Sterker nog, basisschoolleerkrachten lopen 30% achter in salaris ten opzichte van andere hoger opgeleiden, terwijl minister Slob weigert extra geld beschikbaar te stellen. Een situatie die juist niet meehelpt het lerarentekort op te lossen, terwijl we daar steeds meer de gevolgen van (gaan) ondervinden, ook op DGH. De uitzending van Arjan Lubach van afgelopen zondag maakt duidelijk waarom we staken. Bekijk deze hier: https://www.youtube.com/watch?v=OGt7UIL6S_I  

We weten dat het vervelend is voor u, maar we rekenen wederom op uw begrip. Goed onderwijs is topprioriteit voor de toekomst van uw en onze kinderen! Daar moeten we domweg voor strijden!

De opvang van Un1ek heeft zich solidair gesteld aan onderwijs, dus deze dag zal geen extra opvang aangeboden worden buiten de VSO en reguliere BSO-tijden om. We houden u nog op de hoogte van ludieke acties waarmee we op een andere manier de aandacht willen vragen voor de toekomst van uw en onze kinderen.

Namens het team van De Groene Hoek hoop ik u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Susan Stolze

 

 


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075 (tijdelijk no: 06-25.16.96.50)

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl