onduidelijkheid mbt staking

onduidelijkheid mbt staking

Zondag 3 november 2019

Beste ouders, verzorgers. 

Via de media komen ons allerlei onduidelijke berichten over de staking van as woensdag ter ore, dus ook vast bij u. 

Helaas kunnen we u nog geen duidelijkheid geven over afblazen danwel continueren van de staking. Ook wij wachten eerst de standpunten van de bonden en van ons Stichtingsbestuur Un1ek af. De grootste onderwijsvakbond AOb roept bijvoorbeeld toch op tot staken (https://nos.nl/artikel/2308856-grootste-onderwijsbond-maakt-draai-woensdag-toch-staken-voorzitter-weg.html). 

De toegezegde miljoenen zijn een goed eerste gebaar, echter, een eenmalige kapitaalinjectie ipv structurele toezeggingen voor bijvoorbeeld hogere salarissen- iets wat echt nodig is om de waardering voor het vak leerkracht structureel vorm te geven. Zeker schrijnend in de wetenschap dat de gemeente- en ministriele ambtenaren dit jaar 6,25% loonsverhoging krijgen!?! 

Als we qua salaris uit de pas blijven lopen met het middelbaar onderwijs (-/-15% lager) en met gemiddeld hoger opgeleide banen (-/-30% lager), kan de sector nooit voldoende aanwas voor dit beroep genereren, laat staan het lerarentekort keren. 

Kortom: er bestaat een serieuze kans dat er alsnog gestaakt gaat worden. Houdt u er svp rekening mee. 

Zodra wij als onderwijslocatie een besluit hebben genomen, hoort u dat zo spoedig mogelijk. Dat zal waarschijnlijk morgen in de loop van de dag zijn. 

Susan Stolze

Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075 (tijdelijk no: 06-25.16.96.50)

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl