Staking woensdag 6 november 2019

Staking woensdag 6 november 2019

Maandag 4 november 2019

Beste ouders, verzorgers,

 

Afgelopen vrijdag leek de landelijke onderwijsstaking woensdag 6 november 2019 niet door te gaan. De afgelopen dagen is echter gebleken dat veel leerkrachten toch zullen gaan staken.

Standpunt UN1EK

Het college van bestuur van UN1EK blijft de doelen waarvoor wordt gestaakt inhoudelijk steunen. UN1EK vindt dat álle professionals werkend in het onderwijs en de kinderopvang een passende beloning verdienen. En we staan volledig achter de eisen met betrekking tot gelijke betaling voor leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs en geld voor meer professionals in de klas. Dat zijn zaken waar structureel meer geld voor nodig is. De toezegging van de minister om eenmalig € 460 miljoen in het onderwijs te investeren doet daaraan geen recht.

 

Verwarring

Nu de staking van a.s. woensdag doorgaat, blijft de situatie zoals deze eerder aan u is medegedeeld: op CBS de Groene Hoek heeft het merendeel van de leerkrachten aangegeven dat zij op 6 november zullen staken. Dit betekent dat onze onderwijslocatie op 6 november vanwege de staking gesloten zal zijn. We bieden die dag geen (extra) opvang onder schooltijd aan.

We betreuren de verwarring en onduidelijkheid die er bij u mogelijk is ontstaan over het wel of niet doorgaan van de staking en gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 

Namens het team van De Groene Hoek

Susan Stolze - van Rijn

 


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075 (tijdelijk no: 06-25.16.96.50)

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl