zendingsgeld

zendingsgeld

Zondag 15 december 2019

Namens de MR en de OR onderstaand bericht over de bestemming van de zendingsgelden; 


Beste ouders, verzorgers, 


Graag willen wij jullie informeren over de bestemming van de zendingsgelden voor dit schooljaar. Gekozen is voor twee projecten, die allebei betrekking hebben op (school) activiteiten voor en met kinderen. Hieronder een korte toelichting op de twee projecten met een verwijzing naar de website voor meer informatie. 

 

Het Bergse Huys en de Village van het Leger des Heils in Rotterdam

Ook in Nederland wonen veel kinderen die het moeilijk hebben. In de gezinsopvang het Bergse Huys en de Village van het Leger des Heils in Rotterdam wonen ongeveer 40 volwassenen met hun kinderen die uit hun huis gezet zijn en dakloos zijn geworden. De vrouwen en hun kinderen krijgen een eigen kamer en als het nodig is benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. Er is 24 uur per dag begeleiding voor hulp op verschillende gebieden zoals schulden, opvoedproblematiek, psychische problemen of verslaving. Zo helpt het Leger des Heils bijvoorbeeld bij de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en het aanvragen van een uitkering. Ook wordt gezocht naar scholing en/of werk en zoeken we met de moeders ook naar kinderopvang of een school voor de kinderen. Een uit-huis-zetting en het verblijf in een opvang is vaak een verdrietige en soms traumatische ervaring voor een kind. Daarom is het naast de kindercoaching die aan kinderen wordt geboden, belangrijk dat er activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd die een directe positieve invloed hebben op het leven van deze kinderen. Het zendingsgeld zal worden besteed aan het organiseren van activiteiten voor kinderen in de opvang.

Voor meer informatie zie de website: https://www.legerdesheils.nl/mcr/basisinformatie

 

Stichting Wenzi

Stichting Wenzi zet zich in voor beter onderwijs in Kenia. Met uw hulp kan de stichting meubilair, materiaal, betere huisvesting , maar vooral gediplomeerde leerkrachten en vervolgonderwijs voor de armsten in Kenia realiseren. Het hoofddoel van Stichting Wenzi is het studiefonds. Kinderen die de lagere school hebben afgerond  kunnen door naar de middelbare school. In een vijfjarenplan is afgesproken dat gewerkt wordt op een 50%/50% basis. Dit houdt in dat de ouders 50% van de school- en studiekosten betalen, waarna Stichting Wenzi de andere 50% bijlegt. Door deze constructie wordt mensen een haalbaar doel geboden. Tevens worden mensen gestimuleerd om zelf actief en creatief geld te genereren.

Voor meer informatie zie de website: http://www.wenzi.nl/

 

Hartelijke groet,

 

MR en OR


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075 (tijdelijk no: 06-25.16.96.50)

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl