Urgent: pleinwachten gezocht!!

Urgent: pleinwachten gezocht!!

Dinsdag 17 december 2019

Beste ouders, verzorgers. 


Hierbij doe ik een beroep op u!

Een aantal jaren terug is in samenspraak met de MR gekozen voor een continuerooster op DGH. Dit betekent dat uw kind op school onder toezicht van de leerkracht luncht, en dat tijdens de pauze van de leerkracht de kinderen een half uur buiten spelen. Dit buiten spelen gebeurt in shifts en onder toezicht van een gediplomeerd pedagogisch medewerker en 5 vrijwillige ouders - 3 op het kleuterplein en 2 ouders met pm-er op het grote plein. Hierdoor is altijd een opgeleid persoon aanwezig (met continue aanpak van regels en bevoegd EHBO-er), maar kunnen de kosten voor overblijf beperkt blijven tot ca €5,00 per kind per maand. 

Dit systeem staat of valt echter bij de inzet van vrijwillige ouders. Op dit moment hebben we een tekort aan vrijwillige pleinwachten. Vooral op dinsdagen is het tekort voelbaar. En verminderd toezicht verhoogt de kans op akkefietjes tijdens pauzes! 

Mocht u in de gelegenheid zijn om op regelmatige basis pleinwacht te kunnen draaien, dan hoor ik dat heel graag! Een keer per twee of drie weken helpt ook al! 
Wilt u (eerst) meer informatie, dan kunt u die ook bij mij of bij meester Fabio inwinnen. 

Wij, maar vooral de kinderen, hopen op uw medewerking! 

M.vr.gr.
Susan Stolze!Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075 (tijdelijk no: 06-25.16.96.50)

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl