Samenwerking Buitenschoolse opvang met IKC de Kindertuin!

Samenwerking Buitenschoolse opvang met IKC de Kindertuin!

Woensdag 18 december 2019

Beste ouders, verzorgers,

 

De Buiten Schoolse Opvang (BSO) op De Groene Hoek groeit! Daarom gaan we samenwerken met IKC De Kindertuin. 


Vanaf 1 maart 2020 kunnen kinderen op maandag, dinsdag en donderdag naar de BSO van IKC de Kindertuin. Dit geldt voor de kinderen op de wachtlijst, maar ook voor kinderen die nu gebruik van de BSO de Groene Hoek of van een andere BSO. 


Het profiel van IKC de Kindertuin is Natuur en Techniek. IKC de Kindertuin beschikt over een technieklokaal waar kinderen technische activiteiten doen, zoals zagen, timmeren en solderen, maar ook het uit elkaar halen van elektrische apparatuur. Natuur staat hoog in het vaandel van IKC de Kindertuin met het uitdagende buitenspeelplein en het buitenlokaal op het dakterras.  Daar kunnen kinderen zorgdragen voor de natuur: er hangen bijenhotels en we verzorgen daar de bloemen en planten. 


Wij zijn van mening dat dit profiel mooi aansluit op de visie van De Groene Hoek: ‘Samen met anderen en in samenhang met je omgeving je eigen ik ontwikkelen’. Naast sport en creativiteit op De Groene Hoek, is natuur en techniek op BSO de Kindertuin een mooie aanvulling op het aanbod voor onze kinderen. 


kunt een keus te maken tussen twee BSO’s: uw kind gaat dus óf naar BSO De Groene Hoek óf naar BSO De Kindertuin. Vanaf 1 maart 2020 kunnen kinderen tussen de 4 en 13 jaar die naar BSO de Kindertuin gaan, opgehaald worden bij DGH en onder begeleiding lopen naar de Kindertuin. U kunt uw kind(eren) vervolgens op IKC de Kindertuin ophalen


Graag nodigen wij u uit om met eigen ogen te zien wat IKC de Kindertuin te bieden heeft. In de week van 13 t/m 17 januari is er bij IKC de Kindertuin een open week.  De BSO kinderen die gebruik willen gaan maken / of een kijkje willen nemen op IKC de Kindertuin lopen onder begeleiding naar IKC de Kindertuin. U kunt uw kind(eren) vervolgens op IKC de Kindertuin ophalen.


We willen uiterlijk 9 januari 2020 een reactie van u of u gebruik maakt van de kennismakingsweek op IKC de Kindertuin.


Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen met Mary Rütter 06-15508433 (teamleider opvang IKC De Kindertuin) of Janette Abbink 06-48608318 (teamleider opvang CBS De Groene Hoek). 


Met vriendelijke groet,

Mary Rütter en Janette Abbink
Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075 (tijdelijk no: 06-25.16.96.50)

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl