Periode Kerst - Voorjaarsvakantie

Periode Kerst - Voorjaarsvakantie

Donderdag 19 december 2019

Beste ouders, verzorgers 

 

Met de kerstvakantie in het vooruitzicht, hierbij een update voor de volgende periode! 

 

Kuilen 

Ook na de kerstvakantie gaan de vrijdagmiddagvoorstellingen in de kuil weer onverminderd door! Zeker extra leuk nu de kinderen weer theaterlessen volgen van het Jeugdtheaterhuis, o.l.v. juf Liza. Zij probeert elke groep een oefening mee te geven om in de kuil uit te voeren! Bijgaand het overzicht van de kuilen:  

Vrijdag 17 jan: groep 5a (met ouders) 

Vrijdag 24 jan: groep 1/2b (met ouders) 

Vrijdag 7 feb: groep 8a (met ouders) 

Vrijdag 14 februari: groep 1/2c (met ouders). 

 

Studie- en roostervrije dagen 

Na de kerstvakantie starten we meteen met een studiedag op maandag 6 januari 2020. Voor u betekent het een dag extra vakantie.

Daarbij staat deze periode weer een werkweekend voor de deur: vrijdag 31 januari en maandag 3 februari zijn onze deuren gesloten. We werken dan aan de leerlingrapporten en leerling-verslaglegging. Voor u betekent dit een extra lang weekend.  

Vrijdag 21 februari is de dag voor de voorjaarsvakantie en hebben we eveneens een roostervrije dag en start de voorjaarsvakantie al. Op deze roostervrije dagen kunt u extra dagopvang van de BSO inkopen, aan te vragen via Kindplanner. 

 

Stakingen? 

Tot nu toe hebben de stakingen tot gevolg gehad, dat de overheid gehoor heeft gegeven aan noodzaak voor structurele investeringen in het onderwijs. We hebben 9% loonsverhoging mogen ontvangen, wat een mooie eerste stap is in het slechten van de salariskloof van 15% tussen de salarissen in het PO en het VO. Niet alleen als waardering voor het vak van leerkracht, maar eenvoudigweg om zij-instromers hetzelfde salaris te kunnen bieden, als ze op de markt krijgen. Anders bestaat de kans dat men vanwege financiële verplichtingen al afhaakt om de overstap te maken naar het onderwijs. Als je namelijk je afgesloten hypotheek niet meer kunt voldoen bij een overstap naar het onderwijs, omdat je teruggaat in salaris, dan overweegt niemand dat. We blijven dus strijden voor waardering van het vak leerkrachtn en voor gelijke salariering. 

In eerste instantie stonden donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 in de planning om te staken. Het is echter nog onbekend of na het bereiken van de nieuwe CAO, de stakingen door gaan. Ook is het standpunt vanuit Un1ek mbt de stakingen nog niet gedeeld. U hoort van ons zodra wij meer weten, maar hou de data in ieder geval in de gaten.   

 

Gewijzigde locaties koffie-ochtenden 

Sinds de herfstvakantie zijn we met de groepen 3 en 4 gestart met het tutorlezen van het (lees-/dyslexiepreventieprogramma) Bouw. Dit betekent dat leerlingen olv en met eigen ouders iedere dag in de ochtend extra oefenen. Dit programma is met wat hick-ups gestart, maar begint nu soepel te lopen.  

Een van de hick-ups blijft echter de (beperkte) ruimte op school. Vanwege het lezen, is de BSO- en lerarentafel op woensdagen en vrijdag bezet met Tutorlezers. Om die reden is gekozen voor een wijziging van koffie-locatie: Op woensdagen staat de koffie en thee in het BSO lokaal klaar, op vrijdagen in de directiekamer.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u alvast de allerbeste wensen voor het komende jaar!

 

Susan Stolze


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075 (tijdelijk no: 06-25.16.96.50)

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl