Afsluiting van een hectische week!

Afsluiting van een hectische week!

Vrijdag 20 maart 2020

Beste ouders, verzorgers

 

Thuis inloggen

Vandaag hebben alle kinderen van groep 3 t/m 8 via hun leerkracht een inlogcode ontvangen voor ons nieuwe digitale platform: ZuluConnect. Hierdoor kunnen wij op afstand kinderen volgen en zelfs bij een complete lock down extra werk digitaal aanbieden en nakijken. De inlogcodes voor kleuters volgt later.

We hebben voor alle leerlingen een DGH-emailadres aangemaakt voor de inlog in Zuluconnect. De leerkrachten kunnen dit emailadres eventueel per groep doorsturen aan de leerlingen, indien een leerkracht hiermee wil werken. Vooralsnog is dit niet nodig, gaan we eerst zelf met de systemen aan de slag :). De door u aangeleverde emailadressen voor basispoort zijn hierdoor niet meer nodig. Een leerling logt via ZuluConnect direct in op Basispoort. 

Ook voor ons is alles nieuw, dus het zal vast allerlei kinderziektes en vragen met zich meebrengen, maar daarin weet u ons vast te vinden. En daarin hopen we opnieuw op uw begrip en geduld. 

 

Welbevinden van kinderen

A.s. maandag ontvangen de leerlingen om 9.00u weer een nieuwe weektaak. Het is wel goed om bij deze weektaak ook een relativering aan te brengen: Een amerikaanse leerkracht verwoorde het als volgt in deze blog. En eigenlijk onderschrijf ik zijn blog - hoe gek dat wellicht klinkt uit de mond van een schooldirecteur. Hou het vooral gezellig met elkaar, als je zo op elkaar aangewezen bent! En schroom niet om hulp aan ons te vragen - we zijn er ook voor opvoedvragen. 

 

Komende week

Nu de basis voor ICT op orde lijkt, en kinderen vanuit huis kunnen inloggen, gaan we komende week als team ook zoveel mogelijk vanuit huis werken. Dagelijks is er wel noodopvang op school en is er iemand boventallig op locatie aanwezig. Mocht u vragen hebben of ons willen bereiken, dan kunt u dit het beste op onderstaande nummers doen: 

- noodopvang (tel BSO): 06-24109081

- alg. telno DGH: 06-25169650

- mijn directie telno: 06-54652101.

 

2x Bedankt!

Na deze hectische startweek wil ik u allereerst enorm bedanken voor uw inzet en ondersteuning richting uw kind(eren). Maar ook bedanken voor de vele positieve berichtje en dankbetuigingen aan ons adres. Het is echt hartverwarmend. 

Maar hier is ook een hele grote DANK op zijn plek richting het voltallige team van DGH. Ondanks bijna 30% uitval door ziekte en preventie, hebben we het voor elkaar gekregen om noodopvang te verzorgen, om het lesaanbod voor 3 weken klaar te zetten, en hebben we een gigantische stap in ICT gedaan: We zijn binnen 1 week nagenoeg klaar voor een eventuele lock down, zowel om kinderen les te blijven geven als om uitval door ziekte te kunnen overnemen. Kortom: ik ben ontzettend trots op dit team en hoe we dit met elkaar hebben gedaan!! 

En daarom is het nu tijd voor een welverdiend weekend voor iedereen!  Voor nu wens ik iedereen een rustig weekend met gezellige momentjes samen! 

 

Namens het team van DGH

met vriendelijke groet

Susan Stolze 

 

 

 


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075 (tijdelijk no: 06-25.16.96.50)

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl