Start Corono-sluiting week 2 (wk13-2020)

Start Corono-sluiting week 2 (wk13-2020)

Maandag 23 maart 2020

Beste ouders, verzorgers.

 

Tijdens het zonovergoten weekend werd het des te schrijnender duidelijk hoe de impact van het Corona-virus in het dagelijkse leven tot uiting komt. Het zonnetje riep op tot buiten zijn, maar de overheid riep op om binnen te blijven!! Een lastig dilemma, zeker met kleine kinderen. 

 

Bag2School

Mocht u uw tijd nuttig hebben gebruikt en alvast met een voorjaarsschoonmaak zijn begonnen: Er staat weer een inzamelmoment voor Bag2School op de planning, dus we houden ons aanbevolen voor oude kleding. Desgewenst kunnen we een ochtend de opslagcontainer open zetten, indien er meerdere mensen blijken, die hun zakken met kleding kwijt willen. Geinteresseerden kunnen zich bij mij melden om dat gefaseerd af te komen leveren.  

 

Hou het gezellig!

Het binnenblijven, de druk om (verscheidene) kinderen thuisonderwijs te geven en zelf vanuit huis te moeten werken, blijkt lastig. Onze oproep: hou het vooral gezelig!! Maak geen strijd van het thuiswerk. 

De leerkrachten gaan deze week alle (ouders van) leerlingen bellen, om te horen hoe het gaat. Mocht het thuisonderwijs moeizaam verlopen, overleg dan met de leerkracht om daarin samen op te trekken. Soms doet een belletje van de juf of meester wonderen met alleen al de vraag aan de leerling 'wat ga je nu/vandaag doen?'. Gebruik onze kennis en kunde hiervoor en voorkom ruzie. Als kinderen boos zijn, komen ze toch niet tot leren! 

In de bijlage vindt u tips vanuit onze gezinsspecialist Minters, hoe het gezellig te houden. 

 

Trefwoord

De focus voor thuisonderwijs ligt op de kernvakken, dus taal, (begrijpend) lezen, rekenen. Er zijn echter gezinnen die het erg op prijs stellen om ook de levensbeschouwelijke vorming en de christelijke identiteit thuis te kunnen onderwijzen - zeker nu de reguliere kerkdiensten ook zijn komen te vervallen. Bijgaand vindt u de uitleg van onze methode Trefwoord  voor de komende weken, zodat u eventueel thuis kunt meelezen met de bijbel. Klik hier voor de Middenbouw en Bovenbouw, hier voor de Onderbouw

 

Hoe verder na 6 april? 

We hebben heel hard gewerkt om thuisonderwijs te kunnen bieden, en dat heeft alles te maken met de verschillende scenario's na 6 april. Deze zijn:

  1. We gaan weer (gefaseerd) open.
  2. We hebben continuering van het huidige beleid, dus scholen en horeca blijven dicht.
  3. We hebben (al eerder?) te maken met verscherpte maatregelen, wellicht zelfs een complete lock down in navolging van andere landen. 

In samenspraak met Un1ek werken we door aan alle 3 de scenario's.

 

Scenario 1?   Geen studiedag en beperkt Pasen.

Mochten we 6 april weer open gaan, dan is dat de week van Pasen. Die week zal er dan een kleine paasviering in de groep zijn, aangezien we nu geen prioriteit geven aan het organiseren van een groot paasfeest. 

Donderdag 9 april staat een studiedag in de planning. Ons hoofd zal bij opnieuw openen van de scholen niet staan naar het opnemen van nieuwe kennis en het verbeteren van onderwijskwaliteit, maar vooral op het terug op niveau brengen van de kinderen.

Daarom hebben we besloten dat we de studiedag van donderdag 9 april sowieso annuleren en deze tijd te gebruiken om onderwijstijd in te halen. Kinderen komen die dag dus gewoon weer naar school. Mocht u een mini-vakantie hebben geboekt, dan heeft u sowieso goedkeuring om uw kind(eren) thuis te houden. Ik vermoed echter, dat de meesten van u het fijn zullen vinden om de kinderen weer een dag extra naar school te kunnen sturen.  

Die vrijdag 10 april is Goede Vrijdag en de maandag 13 april 2e Paasdag. Beide dagen is school wel gesloten. Op Goede vrijdag is desgewenst de BSO aanwezig. Nogmaals, dit alles is indien scenario 1 (dus weer open na 6 april) van kracht wordt. Wat de uitslag wordt, hoort u tijdig van ons.   

Voor nu wens ik u een fijne dag verder! 

 

met vriendelijke groet

Susan Stolze 

 

 

 


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075 (tijdelijk no: 06-25.16.96.50)

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl