Corona Update 1 april 2020

Corona Update 1 april 2020

Woensdag 1 april 2020

Beste ouders, verzorgers.

 

Wat hebben we gelachen om alle leuke citogym-foto’s en filmpjes! Wellicht had u al door dat het een 1-april grap was, wellicht ook niet, maar het resultaat was hartstikke leuk. En hier was het ons te doen, want nu school langer gesloten blijft, moeten we er ook vooral de positieve sfeer proberen in te houden en daarvoor is humor met een goede 1-april grap altijd welkom.

We zijn nog druk bezig met de compilatie van de aangeleverde filmpjes en foto’s! Deze wordt zo snel mogelijk op de schoolpraat-app geplaatst! 

 

Let op elkaar!

En nu met een serieuzere ondertoon: we zijn pas 2,5 week met thuisonderwijs onderweg en gaan dus nog zeker 3,5 week, tot 28 april op deze manier door. De school is dicht en de kinderen zijn thuis (noodopvang daar gelaten). De corona-crisis brengt gezinnen letterlijk dicht bij elkaar. Dit kan gezellig zijn maar ook stress met zich meebrengen. Ons geduld wordt als ouder(s) bijvoorbeeld vaker op de proef gesteld en er wordt veel van onze flexibiliteit gevraagd.

We hopen de kinderen via thuisonderwijs serieus doelen bij te brengen en niet te ver achter te laten raken. Zoals je in de zomervakantie erachter komt, dat je kind bijna niet meer weet hoe ze – ondanks diploma’s – ook al weer moesten zwemmen. Dat principe hopen we te voorkomen.

Echter, iedere dag stress of ruzie over thuiswerk is echt onwenselijk. Hoe het kind zich voelt en hoe het deze periode beleeft blijft een kind veel meer bij, dan hetgene wat hij of zij nu leert. Achteraf kunnen we altijd nog de leerstof en eventuele achterstand corrigeren. Lukt thuiswerken met uw kind niet, overleg dan met leerkrachten hoe dit samen het hoofd te bieden. Het is echt moeilijk genoeg – vraag onze hulp! Vaak kan een mailtje, (dagelijks) belletje of afspraak met de leerkracht uitkomst bieden of zelfs wonderen doen

 

Team-up-thuis

Ter inspiratie bijgaand tips vanuit WarChild. Zij hebben het programma Team-up met spel- en beweegoefeningen ontwikkeld hoe een gezin met elkaar kan ontspannen in tijden van stress. Dit hebben zij voor de gelegenheid nu naar de thuissituatie uitgebreid. https://www.warchild.nl/teamup-thuis/

  

En hoe verder?

Tot aan de meivakantie zijn we dicht. De regering doet deze week nog een uitspraak over de kinderopvang / BSO en of deze tijdens de meivakantie wel weer ‘normaal’ open kan of niet. En als de BSO nog dicht blijft, wordt ook bepaald of school dan noodopvang moet aanbieden of niet. Feit is wel, dat we het ook belangrijk vinden om ‘gewoon’ vakantie te houden, en dat dus tijdens de meivakantie (en de Paasdagen) geen thuiswerk wordt aangeboden.

De regelingen mbt de kinderopvang blijven ook van kracht en de kosten voor ouders zullen worden gecompenseerd. Ook wordt er gekeken naar de kosten voor TSO (de overblijfkosten) en of /hoe deze voor ouders kan worden gecompenseerd. Hierover later meer.

Het is nog koffiedik kijken, maar mochten de scholen na de meivakantie weer open gaan, dan zullen alle dagen nodig zijn om het kernaanbod voor alle kinderen op orde te krijgen.  Daarbij zijn de richtlijnen vanuit Un1ek helder: alle eventuele vrije dagen en studiedagen zullen dan worden ingetrokken, om dit jaar nog zoveel mogelijk onderwijstijd aan te kunnen bieden.

Dit betekent dus ook dat de extra vakantie in juni (waarin wij twee administratiedagen en een studiedag hadden gepland) kan worden teruggedraaid om alle beschikbare onderwijstijd goed te gebruiken. Mocht u een vakantie hebben geboekt –  welke tegen die tijd wel doorgang kan vinden, dan bent u uiteraard vrijgesteld van school. Maar de schatting is dat tegen die tijd het vakantieverkeer nog marginaal zal zijn. En de schatting is dat veel ouders blij zullen zijn dat kinderen weer het ritme van school aangeboden krijgen. En wij dat we extra tijd hebben om weer met de kinderen aan de slag te kunnen! Houdt u hier dus rekening mee in de scenario’s na 28 april.

 

Als laatste: Update ZuluConnect

Vanavond krijgt Zuluconnect een update. Als de kinderen morgen opstarten, ziet de webpagina er iets anders uit. De snelkoppelingen zijn iets mooier geworden en de taken zijn verplaatst. De taken staan nu aan de rechterkant van het scherm, in een uitschuifbare balk. Ook zal er vanaf morgen op het inlogscherm vermeld worden of er storingen of andere problemen bij Zuluconnect zijn.

 

Namens het team wens ik u een fijne avond, bedankt voor het lachen en wordt vervolgd!

 

m.vr.gr.

Susan Stolze


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075 (tijdelijk no: 06-25.16.96.50)

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl