Identiteit

Identiteit

Tijdens godsdienstige vorming en in de dagelijkse omgang met elkaar maken onze leerlingen kennis met de levensbeschouwelijke uitgangspunten van waaruit onze school werkt. De verhalen uit de Bijbel hebben daarin een belangrijke plaats. Wij zijn ons ervan bewust dat onze school deel uitmaakt van de multireligieuze en multiculturele samenleving. De school wordt bezocht door kinderen van verschillende religies, nationaliteiten en levensbeschouwingen. Iedereen brengt vanuit zijn/haar achtergrond zijn eigen cultuur mee de school in en daar gaan we als school respectvol en zorgvuldig mee om. Wij vieren met elkaar de christelijke feesten zoals Kerstmis en Pasen. We verwachten daarbij dat alle leerlingen aanwezig zijn.

De thema's van Trefwoord:

Week 2 t/m 4 (7 t/m 25 januari): Leren

Inhoud: Over moeten, mogen, willen en kunnen leren als mens. Over leren en onderwijs als een voorwaarde voor een betere wereld.

Bijbel: Johannes de Doper (Lucas 3); Jezus in de woestijn (Lucas 4); Jezus in de synagoge van Nazaret (Lucas 4).

 

Week 5 t/m 7 (28 januari t/m 15 februari): Zien

Inhoud: Over kijken en zien, en er iets mee doen. Over de vraag hoe mensen naar elkaar kunnen omzien.

Bijbel: Roeping van Jezus’ leerlingen (Marcus 1); Jezus loopt over het water (Marcus 6); Jezus geneest mensen (Matteüs 13, 14 en 17).

 

 

Week 8 t/m 11 (18 februari t/m 15 maart): Spreken

Inhoud: Over waarheid spreken, liegen, bemoedigen en oordelen. Over hoe woorden het leven betekenis geven.

Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); Geen valse eed afleggen (Matteüs 5); Bidden (Matteüs 6); Ja zeggen en nee doen (Matteüs 21); Oordelen (Matteüs 25).

 

Week 12 t/m 14 (18 maart t/m 5 april): Oplossen

Inhoud: Over het oplossen van dilemma’s, problemen, ruzies en conflicten. Over het vinden van waarheid en gerechtigheid.

Bijbel: Linkerwang en rechterwang (Matteüs 5); Overspelige vrouw (Johannes 8); Rijke jongeling (Matteüs 19); Hoe vaak vergeven? (Matteüs 18); Vijf broden en twee vissen (Matteüs 14).

 

Week 15 en 16 (8 april t/m 19 april): Paasthema: Overwinnen

Inhoud: Over de overwinning van het licht op het donker. Over de overwinning van de hoop op de angst en van het leven op de dood.

Bijbel: Paasverhalen (Lucas/Johannes).

 

Week 17 t/m 19 (23 april t/m 10 mei): Weglopen

Inhoud: Over weglopen voor je taak en over je verantwoordelijkheid nemen.

Bijbel: Jona’s opdracht (Jona).

 

Week 20 en 21 (13 mei t/m 24 mei): Doen

Inhoud: Over denken en doen, over maken en breken, over daadkracht en zwakte.

Bijbel: De daden van Simson (Rechters 13 t/m 16).

 

Week 22 en 23 (27 mei t/m 7 juni): Aanwakkeren

Inhoud: Over aarzelen, doorpakken en enthousiasme, over bemoediging en inspiratie.

Bijbel: Hemelvaart en Pinksteren (Handelingen 1 en 2).

 

Week 24 t/m 26 (11 t/m 28 juni): Onderscheiden

Inhoud: Over verschillen zien en erkennen; over omgaan met verscheidenheid en jezelf blijven.

Bijbel: Daniël aan het Perzische hof (Daniël).

 

Week 27 en 28 (1 t/m 12 juli): Reizen

Inhoud: Stilstaan of bewegen. Over dwalen of reizen. Over op pad gaan met een missie.

Bijbel: Naar Damascus (Handelingen 9); Op weg met een missie (Handelingen 15); Naar Athene (Handelingen 17); Naar Efeze (Handelingen 19).

 

Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075 (tijdelijk no: 06-25.16.96.50)

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl