Inrichting van het onderwijs

Inrichting van het onderwijs

Het werken in de groepen
In onze school zijn de groepen ingedeeld in een onderbouw (groep 1 t/m 4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8). Onze school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem: kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in een groep. Er wordt klassikaal lesgegeven waarbij tegemoet wordt gekomen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Bij de basisvakken (rekenen, taal en lezen) werken wij met drie instructieniveaus binnen de groep.

Opbrengstgericht werken is de basis van ons handelen. We observeren en meten wat kinderen hebben geleerd, analyseren deze opbrengsten, plannen een vervolgaanbod en voeren dit uit. Hiervoor maken de leerkrachten groepsplannen waarin ze de doelen voor de verschillende vakken uitwerken. Hierin delen ze ook de niveaus van instructie in voor alle leerlingen. Doelen stellen, zicht hebben op leerresultaten en planmatig en resultaatgericht werken zijn essentieel voor het bereiken van zo hoog mogelijke opbrengsten voor alle leerlingen.

De leerkracht maakt indien mogelijk groepjes in de klas. Deze worden voor de vakanties gewisseld. De grootte van de groepjes kan variëren van twee tot zes. Soms is het wenselijk dat een leerling alleen werkt.

 

Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl