Welkom Terug - info schooljaar 2021

Welkom Terug - info schooljaar 2021

Zaterdag 28 augustus 2021

Beste ouders, verzorgers!

 

De zomervakantie zit er bijna op! Ondanks dat het weer niet helemaal zomers was, hopen we dat u allemaal hebt kunnen genieten van een fijne vakantie. Bijgaand informeer ik u over een aantal zaken aangaande de eerste periode, te weten:

 1. Startgesprekken maandag 30/8
 2. AVG-verklaringen
 3. Aanmelden Schoolpraat-app
 4. 1eschooldag dinsdag 31/8
 5. (Doorlopende) coronamaatregelen
 6. Schoolreisje vrijdag 10/9
 7. Gewijzigde locatie BSO
 8. Informatieavond maandag 27/9

 

Startgesprekken

A.s. maandag 30 augustus zijn er weer startgesprekken met leerlingen, ouders en leerkrachten. Deze startgesprekken zijn specifiek bedoeld om kennis te maken met de nieuwe leerkracht (zowel voor het kind als voor ouders). Wellicht vindt uw kind de groep, de leerkracht of iets anders spannend, is er een opa of oma overleden, lust het geen fruit of heeft het wat last van hooikoorts… in het startgesprek kan dat in de veiligheid met ouders erbij toegelicht worden. Eigenlijk is er één belangrijke vraag aan elk kind: “Wat moeten wij van jou weten om een goede start te maken en er een goed jaar van te maken?”.

Kennismaken dus –geen gesprek over schoolresultaten. Mocht u zich zorgen maken over de cognitieve ontwikkeling, of mocht u andere zorgen hebben, dan kunt u dat tijdens het startgesprek aangeven en hier een apart gesprek met de leerkracht voor inplannen.

Mochten u en uw kind toch verhinderd zijn voor de geplande startgesprekken, dan kunt u de leerkrachten mailen of maandagochtend bellen, dan plannen zij een afspraak op een andere dag in.

 

AVG-verklaringen

Alle leerlingen van DGH hebben voorgaande jaren een AVG verklaring gehad, die door ouders of verzorgers is ondertekend; dit betreft de wettelijke regeling om aan te geven of uw kind(eren) wel of niet op foto’s & filmpjes mogen in communicatie van DGH. Het ondertekende formulier gaat automatisch mee naar de volgende groep & leerkracht.

Als uw kind nieuw is of als u de getekende verklaring wilt veranderen, kunt u dit tijdens de startgesprekken aangeven bij de leerkracht. U kunt dan een nieuw formulier invullen.

 

Aanmelden groepen schoolpraat-app

Vanwege diezelfde privacywetgeving dient u zich ook dit jaar weer opnieuw aan te melden bij de Schoolpraat-app voor de nieuwe groep van uw kind(eren). U kunt weer bij het tandwieltje de juiste groep aanvinken. Het wachtwoord voor alle groepen is: School (ook voor de BSO en Plusklas-groep).

Graag wijzen we u erop dat de schoolpraat-app HET communicatiemedium is voor algemene en groepsberichten. En er verschijnen natuurlijk leuke berichten, filmpjes en foto’s n.a.v. school- en BSO-activiteiten. Alleen voor 1-op-1 communicatie gebruiken we nog mail.

 

Dinsdag 31 augustus 1e schooldag: Van ‘Gelukkig nieuw schooljaar’ naar ‘Geluidsoptocht’

Dinsdag starten we dan echt met school. De reguliere tijden zijn van toepassing, dus deuren openen vanaf 8.20u, start 8.30u, einde schooldag voor iedereen om 14.00u.

Normaal gesproken starten we met ouders en kinderen op het schoolplein met het aftellen naar ‘gelukkig nieuw schooljaar’. In verband met de nog geldende Corona-maatregelen (1,5 meter afstand onder volwassenen), doen we dit niet.

Als alternatief starten we dit jaar met de leerlingen met een ‘geluidsoptocht’. We hebben namelijk te lang niets van ons laten horen. Iedereen mag horen dat we weer blij zijn om naar school te gaan. Alle kinderen mogen daarom een muziekinstrumentje of iets dat geluid maakt meenemen (behalve scheepstoeters). Nadat u de kinderen op school hebt afgeleverd, doen we met alle kinderen een geluidsoptocht (rondje om de school) met zoveel mogelijk geluid!

 

(Doorlopende) Corona-maatregelen

Aangezien er nog geen wijzigingen zijn in Corona-maatregelen, starten we weer zoals we ook geëindigd zijn. We houden afstand van elkaar (teamleden en ouders), wassen extra onze handen, ventileren het gebouw en de lokalen en we blijven thuis met verkoudheidsklachten.

We houden (tot eventuele versoepelingen op 20/9) ook nog vast aan de 4 ingangen. De kinderen worden bij de schooldeur afgeleverd. Ook de tassen en jassen gaan voorlopig nog mee de klas in. Aangezien er andere groepen in andere lokalen zijn, zijn de ingangen als volgt:

 • 1/2a+1/2b: ingang kleuterplein
 • 1/2c, VSO & BSO (halen & brengen): ingang kleuterdeur op het grote plein
 • 3A+3B, 4A+4B, 6, 7A+7B: hoofdingang
 • 5 en 8: ingang trappetje

Mocht u te maken hebben met een Corona-besmetting, belt u mij dan op 06-54652101. Inmiddels zijn de richtlijnen voor wel of geen quarantaine weer veranderd, en afhankelijk van vaccinaties en leeftijden. Op DGH volgen we gewoon de richtlijnen van de overheid / RIVM. Gelukkig mogen kinderen in de basisschoolleeftijd weer gewoon alles doen. Laten we hopen dat dit komend schooljaar zo blijft.

 

Schoolreisje

Vrijdag 10 september gaan we al op schoolreisje. Dit is al na 2 weken (en eerder dan normaal – door alle doorgeschoven schoolreisjes van afgelopen periode, was er geen andere datum bij busmaatschappij en pretparken beschikbaar).

De kleutergroepen gaan die dag naar avonturenboerderij Molenwaard, de groepen 3 en 4 gaan naar Linnaeushof en de groepen 5, 6 en 7 gaan naar Drievliet. U wordt hier nog nader over geïnformeerd.

Mocht u interesse en tijd hebben om als begeleider mee te gaan, dan kunt u dat ook tijdens de startgesprekken aangeven aan de leerkracht. Ouders die DGH het afgelopen jaar structureel hebben geholpen, zoals klassenouders, leden van de OR en IKC-raad, pleinwachten en wasmoeders, krijgen voorrang om mee te gaan. De overige plekken worden verloot onder ouders die zich aanmelden.

Leerlingen van groep 8 gaan eind van het schooljaar (juni/juli) naar de Efteling. Zij bewaken de school op vrijdag 10 september. En als ze dat goed doen, mogen ze afsluiten met verstoppertje in de school! Hun schoolkamp staat gepland van woensdag 13 tot en met vrijdag 15 oktober.

 

Wissel BSO-ruimte

Ruimte is al jaren een issue op DGH. Door de extra groep die we vanuit de NPO subsidie kunnen organiseren, is het BSO lokaal noodgedwongen een klaslokaal geworden. Daarom is er een ruimte wissel geweest qua BSO opvanglocatie. De grotere kinderen krijgen nu het speellokaal als stamlokaal. De jongste kinderen (4-6 jaar) worden opgevangen in de algemene ruimte (tafel naast de kuil) en gebruiken het kleuterlokaal van 1/2c. De VSO is dagelijks ook in het speellokaal. De kleuteringang vanaf het grote plein is vanaf a.s. maandag de nieuwe BSO ingang.

Doordat het speellokaal verbouwd is en van een nieuwe vloer voorzien, biedt het weer allerlei nieuwe mogelijkheden! 

 

Intentieverklaring met Excelsior Maassluis als externe BSO-locatie

Door het ruimtetekort op DGH heeft de GGD bij de meest recente BSO-inspectie van juli 2021 geconstateerd dat (mede door Corona) de huidige BSO-ruimte onvoldoende speelruimte biedt voor het aantal kinderen dat we opvangen. De vergunning is daardoor verlaagd qua aantal kinderen. Jammer, want we hebben juist ook voor de BSO een wachtlijst.

Dubbele nood heeft ervoor gezorgd dat we met spoed zijn gaan zoeken naar externe opvanglocaties en die hebben we gevonden! Er is een intentieverklaring getekend met Excelsior Maassluis (naast de Olympiahal).  

In onze visie blijft de BSO van de jongste leerlingen (4-6/7 jaar) in school, zodat zij in de veiligheid van school kunnen blijven spelen. De huidige omgeving met o.a. twee 'groene' schoolpleinen, kleuterspeellokaal en kuil is ook aansprekend en uitdagend genoeg voor deze doelgroep. 

De 7+ kinderen gaan dan naar Excelsior. Het wordt dan geen 'sport-BSO' maar een BSO waarbij we sporten en bewegen stimuleren (conform DGH visie), maar zonder verplichtingen. Het gebruik maken van de kunstgrasvelden is een onderdeel van de deal en die willen we met workshops en clinics invullen. Maar we denken ook aan faciliteiten als Just Dance, tafelvoetbal, pingpong, mobiele baskets voor basketbal, badminton en zelfs (beperkt) e-game toernooien, zoals Fifa 20 etc. Gewoon een uitdagende omgeving voor oudere kinderen, waarin kinderen volop geïnspireerd worden om te bewegen en sporten, zonder verplichtingen – want een kind moet na een inspannende dag ook gewoon niets hoeven doen.

We zijn nog in de onderzoekende fase, maar Excelsior, Un1ek en wij van DGH zijn positief en hebben een intentieverklaring getekend om nadere samenwerking te onderzoeken. Dit voorstel wordt binnenkort met de IKC-raad besproken en we hopen aan alle kanten op een snelle en positieve uitkomst. Maar de tamtam in Maassluis gaat snel, dus deze info wilden we alvast met u delen. En mocht uw kind op de BSO wachtlijst staan of mocht u een overstap overwegen: dit is het moment, want er komen extra kindplaatsen door beschikbaar.

 

Info-avond 27 september 2021

Op maandag 27 september a.s. is er een algemene informatieavond voor ouders en verzorgers van DGH. Deze vindt plaats in de Immanuëlkerk. De inloop is vanaf 19.15u en de avond begint om 19.30u. Slechts 1 ouder per kind kunnen we uitnodigen, maar daarmee zouden we wel ieder gezin kunnen verwelkomen.

Die avond gaan we in op het komende schooljaar en de plannen die we met DGH hebben gemaakt met de overheidssubsidies. En ook de ontwikkelingen met de BSO lichten we verder toe. Ook willen we graag met u in gesprek. Wat vindt u van de shift naar alle ICT en digitaal onderwijs? Wat zou u graag willen zien op DGH qua onderwijs-ontwikkelingen de komende jaren? Hoe wilt u de komende jaren op de hoogte gehouden worden over de ontwikkeling van uw kind en de gang van zaken op school? Denkt u mee over invulling van de BSO? De IKC-raad is die avond ook aanwezig.

We hopen dat u aanwezig kunt zijn, want veel ouders hebben we het afgelopen jaar haast niet gezien of gesproken. We proberen ook een livestream te organiseren, zodat ouders ook vanuit huis de infoavond kunnen volgen. Of dit vanuit de kerk lukt, weten we niet zeker. 

Normaal gesproken vindt deze infoavond in de Kuil plaats en kunt u aansluitend doorlopen naar de groep(en) van uw kind(eren). In de kerk lukt dit niet. U ontvangt vanuit de leerkrachten een nadere uitleg of uitnodiging om in de groep te komen luisteren en kijken in de klas, of u ontvangt een geschreven toelichting.

 

Fijn weekend!

Namens het team wensen we u nog een fijn weekend en zien we u maandag / dinsdag weer graag terug op De Groene Hoek.

 

Susan Stolze


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl