Ziekte en vervanging

Ziekte en vervanging

Dinsdag 21 september 2021

Beste ouders, verzorgers. 

Helaas moet ik u begin van dit schooljaar al berichten over langdurige ziekteuitval. Bij juf Els uit groep 6 is een vorm van kanker geconstateerd. Allereerst vinden we dit vooral voor juf Els enorm vervelend en wensen haar heel veel sterkte en beterschap toe. 

Maar ook voor groep 6, zo aan het begin van het nieuwe schooljaar, vinden we dit ontzettend vervelend, aangezien we per direct een vaste, capabele en bijna fulltime leerkracht moeten missen. 

Juf Els kan niet meer hele dagen voor de groep, maar conform haar eigen wens wil zij wel deels helpen met ondersteunen van kleine groepjes en individuele leerlingen in school, zolang haar behandeling nog niet is gestart en zij niet voor onderzoek naar het ziekenhuis moet. Het kan daarom zijn dat Els wel aanwezig is op school, maar niet in groep 6. 

Qua vervanging betekent dit echter dat er geschoven kan worden in bezetting in andere groepen. Ook wie boventallig was voor ondersteuning kan voor een groep gezet worden. Daarin hebben we helaas ook op DGH te maken met het lerarentekort en dat er weinig tot geen vervanging beschikbaar is. We proberen het dus met elkaar op te lossen, en dat is een lastige puzzel. 

Op de informatieavond as maandag zal verder ingegaan worden op ziekte en vervanging, maar conform beleid van Un1ek krijgt een groep altijd voorrang boven ondersteuning in kleine groepjes of 1-op-1. We doen ons best om het geregeld te krijgen, maar hier ligt een grote uitdaging. We hopen op uw begrip. 

Juf Els heeft de kinderen van groep 6 zelf verteld dat ze er aan de buitenkant niet uitziet alsof ze ziek is, maar dat ze veel buikpijn heeft en daarom steeds voor onderzoek naar het ziekenhuis en de dokter moet. En dat ze daarom niet meer in de groep kan lesgeven. Het woord kanker heeft ze ivm heftigheid voor de kinderen en gevoeligheid in de klas niet genoemd. Wilt u haar mening hierin respecteren richting de kinderen zelf? 

Steunbetuigingen in welke vorm dan ook zijn van harte welkom. Die kunt u via de vervangende leerkracht of via mij adresseren tav De Groene Hoek. Wel wil ik namens juf Els de verwachtingen alvast managen: zij vindt het lastig als ze niet kan reageren - dus wilt u deze verwachtingen ook richting de kinderen managen! "Fijn dat er aan haar gedacht wordt, maar ze kan niet iedereen zelf bedanken". 

Uiteraard zijn we direct de zoektocht naar vervanging gestart. Morgen komt een vacature beschikbaar. Kent of bent u iemand die graag wil werken op de gezelligste school (en opvang) van Maassluis, dan hoor ik dat graag. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd! 

Susan Stolze - van Rijn

 


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl