Voortgangsgesprekken zorgleerlingen

Voortgangsgesprekken zorgleerlingen

Donderdag 11 november 2021

Beste ouders, verzorgers. 

 

Op DGH hebben we twee rapporten per jaar. In november hebben we vervolgens een moment dat leerkrachten het gesprek willen aangaan met ouders over leerlingen waar ze zich enige zorgen over maken en waarbij ze niet tot het eerste rapport willen wachten. Zorgen is wellicht een groot woord, maar het specifieke gedrag van uw kind kan aanleiding zijn, waar leerkrachten graag met u over van gedachten, of de cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling of dat er een andere reden is om het gesprek aan te gaan. 

Komende week donderdag 18 november na schooltijd en 's avonds staan deze gesprekken in de planning. U ontvangt een uitnodiging van de leerkracht(en) mocht dit wenselijk zijn om een gesprek te hebben. 

Ontvangt u geen uitnodiging, maar wilt u graag de leerkracht spreken, dan kunt u dat kenbaar maken bij de leerkracht. 

U bent fysiek welkom in school. Mocht u liever digitaal het gesprek aangaan, dan kunt u dat doorgeven aan de leerkracht en ontvangt u een teams-uitnodiging. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

 

m.vr.gr.

Susan Stolze 


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl