Corona-maatregelen onderwijs

Corona-maatregelen onderwijs

Woensdag 15 december 2021

Beste ouders, verzorgers. 

Omdat er klachten komen over de (niet te lezen) brief en (niet te openen) link, bijgaand nogmaals de informatie vanuit Un1ek:

Persconferentie 14 december 2021 

Gisterenavond heeft minister-president Mark Rutte aan Nederland bekend gemaakt welke coronamaatregelen de komende tijd zullen veranderen en blijven gelden. In deze update lichten we de belangrijkste maatregelen voor onderwijsen opvang toe. 

Basisonderwijs 

Basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs gaan de week voor de kerstvakantie dicht (20 t/m 24 december 2021). Ook de BSO is in deze week gesloten. Voor noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijven de locaties wel open. Scholen hoeven tot de kerstvakantie geen afstandsonderwijs te geven. We hebben besloten dit daarom ook niet te doen. 

Noodopvang voor kinderen tijdens sluiting scholen en BSO 

-Van 20 tot en met 24 december 2021 is er noodopvang voor kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en voor kinderen in een kwetsbare positie.  

-Vanuit de overheid zal er geen compensatieregeling zijn voor de opvang van de BSO. 

-Het dringende advies aan ouders/verzorgers is om kinderen zoveel mogelijk in de gezinsbubbel te houden gedurende de week voor kerst.  

-Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en de BSO gedurende de reguliere openingstijden van de BSO. 

-Het combineren van noodopvanggroepen wordt gedaan met gezond verstand en efficiëntie. We handelen met wijsheid!  

 

Doelgroep noodopvang 

Noodopvang is beschikbaar voor: 

-kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep; 

-kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. 

 Randvoorwaarden noodopvang BSO 

-Noodopvang die door een BSO-locatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang. Noodopvang-tijden van kinderen die geen BSO contract hebben, vallen in de schooltijden. 

-Deze noodopvang geldt enkel voor het aantal uren en dagen dat in het contract is afgesproken.  

-De noodopvang (bso) is niet gratis. 


Aanmeldformulier noodopvang 

Via de website van Un1ek kunnen ouders een aanvraag doen voor noodopvang. Via deze link is dit formulier in te vullen door ouders. Het formulier moet vóór donderdag 16 december 16:00 uur invullen. Vragen over noodopvang kunnen gesteld worden via Natasja Ouwendijk op natasja@cbsdegroenehoek.nl.

Nogmaals: er wordt tijdens de noodopvang geen onderwijs gegeven. Ook zullen er geen externe activiteiten worden georganiseerd.   

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Ik wens u allen heel veel sterkte met deze last-minute-wijziging. Het spreekt voor zich dat wij de kinderen ook liever op school hadden gehad ! 

 

Met vriendelijke groet

Susan Stolze 


Terug

Dennendal 141

3142 LC Maassluis

010 5920075

administratie@nullcbsdegroenehoek.nl